Contact

Slobodan Knezevic Abi

Slobodan Knežević Abi

Kej žratava racije 2b
21000 Novi Sad
Serbia

Phone: +381 21 475 4304
Mobile: +381 62 229 639

E-mail: slobodanknezevicabi@gmail.com